Psychoterapeuta Rzeszów

Psychoterapeuta

Najczęściej mgr psychologii, oprócz tego absolwent szkoły psychoterapeutycznej, która trwa minimum 4 lata, osoba pracująca pod stałą superwizją

 

  • prowadzi psychoterapię
  • prowadzi konsultacje i porady psychologiczne
  • przeprowadza badania psychologiczne i diagnostyczne
  • psychoedukuje
  • prowadzi interwencje kryzysowe, zarówno indywidualne jak i grupowe
  • pracuje klinicznie z pacjentami
  • prowadzi szkolenia i warsztaty w obszarze psychologii

 

 

 

 

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest formą leczenia problemów psychologicznych poprzez rozmowę. Wymaga regularności i systematyczności. Potrzebuje czasu, dlatego rzadko kiedy trwa krócej niż rok. W wielu sytuacjach jest procesem wieloletnim, a w szczególnych sytuacjach może być stałym elementem poprawy jakości życia.

Psychoterapia pomaga poradzić sobie z różnymi problemami takimi jak: stres, depresja, lęk, złość, gniew, trauma. Oddziaływuje na problemy relacyjne i osobowościowe.

Psychoterapia najczęściej jest procesem indywidualnym, ale także mogą z niej skorzystać, pary i całe rodziny. Może także odbywać się w formie spotkań grupowych.

Indywidualna sesja terapeutyczna zazwyczaj odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu, a każde spotkanie trwa 50 minut. Sesje dla par odbywają się raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie i trwają 90 minut.

Sesje psychoterapeutyczne pomagają zrozumieć, w jaki sposób myśli i zachowania wpływają na jakość naszego życia, a także w jaki sposób wpływają na relacje z innymi ludźmi i sobą samym. Psychoterapia leczy zranienia i psychiczny ból istnienia. Uczy uważności i dbałości o własne zdrowie psychiczne. Pomaga rozpoznawać i rozwijać etyczną postawę. Wspiera świadomość dzięki pogłębionej analizie symptomów i wypartych treści. Pomaga budować lepszy kontakt ze sobą i ze światem. Uczy akceptacji dla siebie i dla innych.

Rozmowa o osobistych doświadczeniach i zranieniach może być trudna, a nawet bolesna. Zadaniem terapeuty jest zadawanie pytań i formułowanie interpretacji skłaniających do refleksji i poszukiwania znaczenia. Ten rodzaj rozmowy wymaga poczucia prywatności i intymności, którą zapewnia kodeks etyki zawodu psychoterapeuty i psychologa, stanowiący o poufności informacji. Zatem wszystko o czym rozmawiasz jest objęte tajemnicą zawodową

Skuteczność psychoterapii zawsze spoczywa po obu stronach procesu. Jeśli terapeuta i jego pacjent poważnie traktują proces i oboje dokładają najwyższych starań, skuteczność terapii może być bardzo wysoka.

MENU