specjaliści

Michał Wapiński

lek. med. Marek Drzał

specjalista psychiatra

Lek. med. Marek Drzał

Absolwent Akademii Medycznej w
Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w szpitalu
psychiatrycznym, poradniach zdrowia psychicznego, poradni leczenia nerwic, domach
pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poradniach leczenia
uzależnień. Zainteresowania zawodowe: psychofarmakologia zaburzeń psychicznych,
psychiatria psychodynamiczna.

Nasi Specjaliści