specjaliści

Joanna Twardowska

Monika Liszka

psycholog, psychoterapeuta

Monika Liszka

Zajmuje się leczeniem pacjentów między innymi z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami nastroju i odżywiania. Udziela także wsparcia osobom w kryzysie.  Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej, realizowane przez Katedrę Psychoterapii UJ Collegium Medicum w Krakowie, posiadające akredytację, wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Tytuł magistra psychologii uzyskała w 2001 roku, a jako psychoterapeuta pracuje od 2010 roku.

W latach 2003-2004, mieszkając w USA, współprowadziła warsztaty dla rodziców, współpracując w ramach wolontariatu z Polish American Association w Chicago.

Monika Liszka jest w trakcie certyfikacji w zakresie psychoterapii, stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, między innymi uczestnicząc w konferencjach, seminariach i stażach poszerzających warsztat pracy.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Nasi Specjaliści