specjaliści

Małgorzata Wasiluk

Małgorzata Wasiluk

psychoterapeuta

Małgorzata Wasiluk

Prowadzi psychoterapię pacjentów z objawami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami dysocjacyjnymi, trudnościami i zaburzeniami w sferze seksualnej. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych – indywidualną oraz par.

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ukończyła czteroletni Kurs w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ pod
kierownictwem prof. dr hab. Jerzego W. Aleksandrowicza. Ukończyła Kurs Terapii
Seksualnej pod kierownictwem prof. dr hab. med. Zbigniewa Lwa Starowicza,
akredytowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Szkoliła się między innymi: w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w
Warszawie, Zakładzie Seksuologii Szpitala im. Orłowskiego w Warszawie, Ośrodku
Terapeutyczno-Szkoleniowym Kontrakt w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej.

Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Nasi Specjaliści