specjaliści

Rafał Rutkowski

Rafał Rutkowski

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny

Rafał Rutkowski

Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży, poradnictwem seksuologicznym, terapią zaburzeń seksualnych oraz opiniowaniem seksuologicznym, prowadzi szkolenia i warsztaty. Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny certyfikowany
przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne nr certyfikatu 96. Absolwent Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w
Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkołę
Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także
Kurs Interwencji Kryzysowej.

Należy do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Nasi Specjaliści