Psychiatra Rzeszów

Psychiatra

Lekarz medycyny o specjalizacji psychiatria

  • przeprowadza badania medyczno-psychiatryczne
  • prowadzi konsultacje i porady psychiatryczne
  • diagnozuje
  • wystawia recepty
  • wystawia zwolnienia lekarskie
  • jeżeli ukończył szkołę psychoterapii – może prowadzić terapię

Nie przeprowadza testów psychologicznych

 

Na czym polega wizyta psychiatryczna? 

Lekarz psychiatra specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu problemów psychicznych takich jak: depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia odżywiania i uzależnienia, zaburzenia osobowości.

Pierwsza wizyta jest wizytą diagnostyczną, a kolejne wizyty służą do monitorowania przebiegu leczenia. Na spotkaniu lekarz ocenia stan zdrowia, zapoznaje się z problemem i zaleca leczenie. Tylko lekarz psychiatra ma uprawnienia do wystawiania zwolnienia L4 z powodu pogorszenia stanu zdrowia psychicznego. Po diagnozie lekarz może skierować na psychoterapię, która w połączeniu z leczeniem farmakologicznym ma wysoką skuteczność.
W sytuacjach wyjątkowo trudnych lekarz może skierować pacjenta do szpitala.

 

MENU