specjaliści

Elżbieta Szary Psychoterapeuta

Elżbieta Szary

psycholog, psychoterapeuta

Elżbieta Szary

Mgr Elżbieta Szary jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w CM UJ, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest psychoterapeutką w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Aktualnie uczestniczy w Kursie Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych organizowanym przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Swoją pracę diagnostyczną i terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w prywatnym gabinecie.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych – indywidualną oraz par. Pracuje z osobami z objawami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, trudnościami i zaburzeniami w sferze seksualnej. Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym.