specjaliści

Joanna Bielan

psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Jestem psychologiem klinicznym, ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim. 
W obszarze psychoterapii i szeroko rozumianej pomocy psychologicznej pracuję od ponad 35 lat. Praktykę kliniczną zaczynałam w latach, kiedy psychoterapia w Polsce jeszcze „raczkowała”. Nie było szkół terapeutycznych, a nauka odbywała się w relacji mistrz – uczeń. Na przestrzeni lat zostały opracowane standardy kształcenia oraz zasady dobrej praktyki. 

Odbyłam naukę w Studium Terapii Uzależnień. Ukończyłam wiele szkoleń, kursów, uczestniczyłam w spotkaniach panelowych, warsztatach i seminariach. Brałam udział we własnych treningach terapeutycznych i zadaniowych. Uczestniczyłam w ogromnej ilości superwizji i zebrań klinicznych. Od 1995 roku zaczęłam pracować z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, gdzie przez dziesięć lat kierowałam pracami zespołu terapeutycznego. Prowadziłam dla pacjentów i szkolących się terapeutów treningi interpersonalne, warsztaty i treningi asertywności.

Pracuję z osobami uzależnionymi ( głównie od alkoholu), współuzależnionymi (czyli mającymi partnera albo dorosłe dziecko uzależnione) i DDA ( dorosłe dzieci alkoholików), również z osobami, które wychowały się w rodzinach z innymi problemami niż uzależnienie (DDD – dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej) – indywidualnie i grupowo.

Od kilkunastu lat pracuję tez poza „odwykiem” i prowadzę terapie indywidualną osób z nerwicami, depresją, w trudnych sytuacjach życiowych (rozwód, żałoba, rozstanie, trudne związki, problemy w relacjach). Pracuję też z parami, które mają rożnego rodzaju trudności i kryzysy.

Pracuję z osobami LGBT.

Moja praktyka jest długoterminowa, ale pracuję także krótkoterminowo, koncentrując się na kryzysie.

Wielką satysfakcję sprawia mi współuczestniczenie w zmianach, jakie w swoim życiu wprowadzają pacjenci, z którymi pracuję. Ludzie są niesamowici, trzeba dać im tylko przestrzeń do wzrastania i zbytnio nie przeszkadzać.