Zespół Aspergera

Co to jest Zespół Aspergera?

Zespół Aspergera to łagodniejsza forma zaburzenia ze spektrum autyzmu. Charakteryzuje się ono przede wszystkim dysfunkcją społeczną, a osobę dotkniętą zaburzeniem spotykają szeroko pojęte trudności w nawiązywaniu oraz podtrzymywaniu relacji z innymi ludźmi.

Chociaż osoby z zespołem Aspergera różnią się od reszty społeczeństwa, ich zachowanie nie odbiega drastycznie od ogólnie przyjętych norm. Ważne jest jednak zdiagnozowanie problemu, ustalenie przyczyn zespołu Aspergera, jak również prawidłowe zinterpretowanie objawów. To pomoże w zaakceptowaniu odmienności bliskiej osoby i uświadamianie otoczenia, które często bywa krytyczne i nieempatyczne.

Przyczyny zespołu Aspergera

Przyczyny Zespołu Aspergera do dzisiaj nie są dokładnie i jednoznacznie rozpoznane. Uznaje się jednak, że mogą mieć podłoże genetyczne, a ryzyko wystąpienia zaburzenia wzrasta w sytuacji, gdy ojciec dziecka przekroczył 40 rok życia. Jeżeli matka w ciąży przeszła toksoplazmozę, ospę, różyczkę, cytomegalię lub doszło do komplikacji na etapie porodu, to także może pozostawić ślad w postaci zachowań autystycznych o różnym stopniu nasilenia.

Rozpoznanie Zespołu Aspergera odbywa się na podstawie informacji zebranych w wywiadzie, dotyczących obciążeń genetycznych i przebiegu ciąży oraz porodu, a także zgłaszanych objawów. Alarmujące mogą być przede wszystkim:

  • wycofanie społeczne, a więc unikanie kontaktów z innymi osobami, brak chęci i umiejętności nawiązywania głębszych relacji
  • trudności z nadawaniem i odbieraniem komunikatów niewerbalnych (mimiki, gestów)
  • brak zrozumienia parafraz, metafor, ironii – komunikaty słowne są odbierane dosłownie, co często uniemożliwia wychwycenie szerszego kontekstu wypowiedzi
  • silne przywiązanie do rytuałów, niechęć do zmian, poznawania nowych rzeczy, miejsc i ludzi
  • stereotypowe zachowania, które budują poczucie bezpieczeństwa i pewności, lecz całkowicie wykluczają spontaniczność
  • zaburzenia czucia głębokiego, problemy z utrzymaniem równowagi i inne dysfunkcje motoryki małej oraz dużej
  • zachowania kompulsywne, zmienne nastroje, obsesyjne mycie rąk, pedantyzm
  • brak podzielności uwagi i problemy z zapamiętywaniem

Objawy Zespołu Aspergera nie zawsze są takie same i występują z różnym nasileniem. Zmieniają się wraz z wiekiem i najbardziej zauważalne stają się dopiero w wieku szkolnym, a konkretniej po rozpoczęciu edukacji w szkole podstawowej. To wtedy można zaobserwować, jak dziecko odnajduje się w grupie, czy potrafi przystosować się do nowego środowiska i w jakim stopniu wpisuje się w tę społeczność.

Zespół Aspergera – leczenie

„Leczenie” zespołu Aspergera jest niemożliwe przy pomocy leków. Zamiast farmakologii stosuje się psychoterapię. Często psychoterapia daje bardzo dobre rezultaty, pozwala przystosować dziecko, nastolatka lub dorosłego człowieka do samodzielnego życia. Wiele osób z zespołem Aspergera kończy szkoły, w tym uczelnie wyższe ze stopniami naukowymi i z sukcesem rozwija karierę zawodową. Osoby świadome tego, że cierpią z powodu zespołu Aspergera mogą żyć na tyle normalnie, że zakładają własne rodziny. Ważne, aby partner umiał zaakceptować i zrozumieć ich odmienność, która często przejawia się w byciu indywidualistą czy ekscentrykiem.

Skąd mam wiedzieć, że moje dziecko ma zespół Aspergera?

Nie diagnozuj swojego dziecka samodzielnie, czytając o objawach w Internecie. Jeżeli zauważysz niepokojące cię symptomy, szczególnie wycofanie oraz brak chęci i umiejętności do nawiązywania relacji zacznij działać.

Skontaktuj się z nami już dziś i wybierz odpowiedniego specjalistę. W MenthalPath nauczymy ciebie i twoje dziecko radzić sobie z ograniczeniami jakie występują w zespole Aspergera, tak, żeby mogło swobodnie funkcjonować w życiu codziennym oraz, żeby mogło się harmonijnie rozwijać w pełni wykorzystując swój potencjał.

W MentalPath pomożemy ci zidentyfikować przyczyny twoich problemów
i przeprowadzimy cię przez proces leczenia w przyjaznych i empatycznych warunkach.

Skontaktuj się już dziś i wybierz odpowiedniego specjalistę.
Zrób pierwszy krok, żeby pomóc swojemu dziecku,
aby mogło się harmonijnie rozwijać i w pełni wykorzystywać swój potencjał.

Nasi specjaliści