DDA

DDA

Terapia DDA skierowana jest do młodzieży i osób dorosłych, które dorastały w rodzinie z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki). Na skutek dorastania w sytuacji ciągłego napięcia, niepewności i poczucia zagrożenia, w dorosłym życiu doświadczają problemów emocjonalnych oraz trudności w budowaniu relacji międzyludzkich.

Funkcjonowanie dziecka w środowisku, w którym dorosła osoba nadużywa alkoholu lub innych substancji, jest stanem chronicznego napięcia i przeciążenia emocjonalnego. W takich warunkach dziecko bardzo często doświadcza wstydu, strachu, lęku, gniewu, smutku, napięcia i upokorzenia. Jest to związane nie tylko z powtarzającymi się sytuacjami chaosu i nieprzewidywalności, ale także z rozpadem systemu więzi i oparcia, który powinien być fundamentem bezpieczeństwa w domu rodzinnym i stanowić źródło poczucia wsparcia i bezpieczeństwa.

Doświadczenia dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym powodują trwały ślad w psychice. Są balastem mający wpływ na przyszłe życie. Nieodłącznym towarzyszem życia staje się lęk, poczucie wstydu i upokorzenia. Brak zaufania do siebie i świata oraz brak poczucia wartości i godności osobistej, mogą być przyczyną wielu problemów w obszarze życia zawodowego i osobistego.

Pomimo trudnych doświadczeń z okresu dorastania, niektórzy otrzymali wsparcie i poczucie zaopiekowania od innych dorosłych osób, dlatego nie wszyscy będą potrzebowali wsparcia psychologicznego. Natomiast większość osób będzie potrzebowała wsparcia psychologicznego na różnych etapach życia i z takiej pomocy mogą skorzystać.

Terapia DDA przede wszystkim polega na nazwaniu i uporządkowaniu przeżyć i doświadczeń urazowych, związanych z trudną sytuacją z dzieciństwa.  Obejmuje rozumienie sytuacji z przeszłości w kontekście bieżących przeżyć i doświadczeń. Pomaga uwolnić się od poczucia winy i brania na barki nadmiernej odpowiedzialności za emocje i decyzje innych osób.

Cele psychoterapii to:

  • przepracowanie urazów z dzieciństwa i okresu dorastania
  • praca nad uwolnieniem się od cierpienia, wstydu, leku i poczucia winy
  • uwolnienie się od poczucia krzywdy emocjonalnej
  • pogodzenie się z przeszłością
  • odseparowanie od rodziców, budowanie własnej autonomii
  • odbudowanie poczucia własnej wartości i zaufania do siebie
  • nauczenie się stawiania granic, wyrażania uczuć, rozładowywania w zdrowy sposób napięć i frustracji
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
  • budowanie hierarchii życiowych celów (kim chcę być, co chcę osiągnąć)
  • zrozumienie na czym polega dobre i zdrowe życie (odżywianie, wysiłek fizyczny, odpoczynek, życie duchowe)

Skąd mam wiedzieć, że dotyczy mnie problem DDA i potrzebuję pomocy?

Jeżeli masz trudności w nawiązywaniu relacji, masz obniżony nastrój, nie potrafisz odnaleźć się w różnych sytuacjach życiowych, a wychowałeś się w rodzinie, w której był nadużywany alkohol lub inne substancje psychoaktywne, umów się do nas na wizytę. W MentalPath nasi specjaliści pomogą ci zrozumieć wpływ przeszłości na twoje obecne życie i przeprowadzą cię przez proces terapeutyczny, który znacząco poprawi jakość twojego życia.

Terapeuci MentalPath to zespół specjalistów zaangażowany w dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, których potrzebujesz, żeby poradzić sobie z nurtującymi cię problemami.

Skontaktuj się już dziś i wybierz odpowiedniego specjalistę.

Nasi specjaliści