cennik

Konsultacja psychologiczna / ONLINE

230 zł

50 min

Terapia indywidualna / ONLINE

230 zł

50 min

Konsultacja psychologiczna par / ONLINE

300-380 zł

80 min

Terapia par / ONLINE

280-380 zł

50 -80 min

Interwencja kryzysowa / ONLINE

230 zł

50 min

Consultation in English / ONLINE

280 zł

50 min

Psychotherapy in English / ONLINE

280 zł

50 min

Couples therapy in English ONLINE

430 zł

80 min

Konsultacja psychiatryczna / ONLINE

350 zł

60 min

Konsultacja psychiatryczna – kolejna wizyta / ONLINE

300 zł

20-30 min

Cennik Dorośli

Konsultacja psychiatryczna (pierwsza) 60 minut 400 zł
Konsultacja psychiatryczna (kolejna) 30 minut 280 zł

 

 

Rodzaj usługi

Konsultacja psychologiczna – dorośli

Terapia indywidualna – dorośli

Konsultacja psychologiczna par

Interwencja kryzysowa – dorośli

Wizyta psychiatryczna pierwsza

Kolejna wizyta psychiatryczna 

Konsultacja psychiatryczna ONLINE

Kolejna konsultacja psychiatryczna ONLINE

Konsultacja psychologiczna – dorośli ONLINE

Terapia indywidualna – dorośli ONLINE

Terapia par online

Terapia par online

Interwencja kryzysowa – dorośli online

Consultation in English

Psychotherapy in English

Couples therapy in English

Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka*

Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka**

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Poradnictwo wychowawcze

Poradnictwo wychowawcze

Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka ONLINE

Psychoterapia – dzieci i młodzież ONLINE

Konsultacja psychologiczna – dzieci i młodzież ONLINE

Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka ONLINE

Konsultacja psychologiczna – dzieci i młodzież ONLINE

Poradnictwo wychowawcze ONLINE

Poradnictwo wychowawcze ONLINE

cena

230

230

300-380

230

350

300

350

300

230

230

280-320

280-320

230

280

280

430

200-230

300

200-230

200

300

200-230

200-230

200-230

300

200-230

200

300

czas

50 min

50 min

80 min

50 min

60 min

20-30 min

60 min

20-30 min

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min
80 min

50 min

80 min

45-50 min

50 min

80 min

50 min

45-50 min

45-50 min

80 min

45-50 min

50 min

80 min

Rodzaj usługi

Konsultacja psychologiczna – dorośli

Terapia indywidualna – dorośli

Konsultacja psychologiczna par

Interwencja kryzysowa – dorośli

Wizyta psychiatryczna pierwsza

Kolejna wizyta psychiatryczna 

Konsultacja psychiatryczna ONLINE

Kolejna konsultacja psychiatryczna ONLINE

Konsultacja psychologiczna – dorośli ONLINE

Terapia indywidualna – dorośli ONLINE

Terapia par online

Terapia par online

Interwencja kryzysowa – dorośli online

Consultation in English

Psychotherapy in English

Couples therapy in English

Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka*

Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka**

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Poradnictwo wychowawcze

Poradnictwo wychowawcze

Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka ONLINE

Psychoterapia – dzieci i młodzież ONLINE

Konsultacja psychologiczna – dzieci i młodzież ONLINE

Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka ONLINE

Konsultacja psychologiczna – dzieci i młodzież ONLINE

Poradnictwo wychowawcze ONLINE

Poradnictwo wychowawcze ONLINE

cena

230

230

300-380

230

350

300

350

300

230

230

280-320

280-320

230

280

280

430

200-230

300

200-230

200

300

200-230

200-230

200-230

300

200-230

200

300

czas

50 min

50 min

80 min

50 min

60 min

20-30 min

60 min

20-30 min

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min
80 min

50 min

80 min

45-50 min

50 min

80 min

50 min

45-50 min

45-50 min

80 min

45-50 min

50 min

80 min

* Wizyty w sprawie pacjentów powyżej 14 r. ż prosimy potwierdzać telefonicznie, aby ustalić czy dziecko również powinno uczestniczyć w wizycie.
**Optymalnym czasem wizyty obydwojga rodziców w sprawie dziecka jest 80 min.

PEŁNA OFERTA TERAPEUTYCZNO-DIAGNOSTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY znajduje się na stronie naszej poradni dziecięcej: www.pracowniaetapy.pl/cennik

Zapraszamy!

Rodzaj usługi cena czas
Konsultacja psychologiczna - dorośli 230 50 min
Terapia indywidualna - dorośli 230 50 min
Konsultacja psychologiczna par 300-380 80 min
Terapia par 280-320 50 min
Terapia par 330-380 80 min
Interwencja kryzysowa - dorośli 230 50 min
Consultation in Ensglish 280 50 min
Psychoterapy in English 280 50 min
Konsultacja psychologiczna - dorośli ONLINE 230 50 min
Terapia indywidualna - dorośli ONLINE 230 50 min
Terapia par ONLINE 280-320 50 min
Terapia par ONLINE 330-380 80 min
Interwencja kryzysowa - dorośli ONLINE 230 50 min
Consultation in English ONLINE 280 50 min
Psychoterapy in English ONLINE 280 50 min
Couples Therapy in English ONLINE 430 80 min
Konsultacja psychiatryczna 350 60 min
Konsultacja psychiatryczna - kolejna wizyta 300 20-30 min
Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka* 200-230 50 min
Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka** 300 80 min
Konsultacja psychologiczna - dzieci i młodzież 200-230 50 min
Psychoterapia - dzieci i młodzież 200-230 45-50 min
Poradnictwo wychowawcze 200-300 50-80 min
Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka ONLINE 200-300 50-80 min
Konsultacja psychologiczna - dzieci i młodzież ONLINE 200-230 50 min
Konsultacja psychologiczna - dzieci i młodzież ONLINE 200-230 50 min
Konsultacja psychologiczna - dzieci i młodzież ONLINE 200-230 50 min
Psychoterapia - dzieci i młodzież ONLINE 200-230 45-50 min
Poradnictwo wychowawcze ONLINE 200-300 50-80 MIN

Nasi specjaliści