Psychoonkolog

Psychoonkolog 

Magister psychologii, absolwent studiów podyplomowych z psychoonkologii

  • prowadzi terapię osób chorujących nowotworowo
  • wspiera rodzinę osoby chorującej
  • prowadzi interwencję kryzysową dla osób chorujących nowotworowo i ich rodzin

Psychoonkologia

Nagła choroba to ciężkie doświadczenie dla każdego człowieka. Choroba onkologiczna zwykle paraliżuje i staje się przyczyną poważnego kryzysu. Każdy z nas reaguje na wiadomość o chorobie w sposób indywidualny. Niezależnie od tego, czy problem dotyczy osoby chorej, czy też jej bliskich.

Nie ma gotowego szablonu dobrych i złych reakcji. Każda z sytuacji jest inna.

Dążenie do lepszego rozumienia siebie, swoich emocji, mechanizmów działania może w znaczący sposób pomóc w poradzeniu sobie z chorobą.

Zadaniem psychoonkologia jest praca z pacjentem, stanowiąca pomoc w zrozumieniu siebie i możliwie skuteczne uświadomienie pacjentowi jego reakcji w zderzeniu z trudną sytuacją. Psychoonkolog pracuje także z rodziną osoby, która zmaga się z chorobą nowotworową.

Wyciszenie chorego może być bardzo pomocne w zmniejszeniu lub wyeliminowaniu niektórych ubocznych skutków leczenia.