Psychoanalityk

Psychoanalityk jungowski

Zazwyczaj jest to psycholog z wykształceniem psychoterapeutycznym, który ukończył wieloletnie szkolenie w psychoanalizie jungowskiej, organizowane przez International Association for Analytical Psychology (IAAP) lub jednostkę organizacyjną z uprawnieniami szkoleniowymi nadanymi przez IAAP, zdał egzaminy i otrzymał międzynarodowy certyfikat psychoanalityka jungowskiego.

 

Czym jest psychoanaliza jungowska?

Psychoanaliza jungowska jest kompleksowym ujęciem dynamiki pracy z żywą psychiką. Jednoczy w sobie dwa wymiary; redukcyjny, bliższy freudowskiej psychoanalizie, ukierunkowanej na poszukiwanie przyczyn nerwicowych objawów w zdarzeniach z przeszłości, oraz wymiar prospektywny, stawiający przed nami pytanie, dokąd zmierzamy i na ile obrany kierunek jest tożsamy z naszym wewnętrznym procesem życiowym.

 Praktykę analityczną cechuje stałość, dlatego sesje odbywają się dwa, do trzech razy w tygodniu. Regularność spotkań odgrywa ważną rolę w zachowaniu ciągłości i dynamiki procesu analitycznego. Dzięki temu wewnętrzny świat może zostać objęty całościowo, a nieuświadomione części psychiki mogą zostać wprowadzone do świadomego doświadczania. Analiza prowadzi do wglądu, pomaga budować dobre, zdrowe relacje ze sobą, z innymi ludźmi i z otaczającym nas światem. Ukierunkowana jest na poszukiwanie i pogłębianie znaczenia życia, dlatego bada przeszłość, sny, twórczą wyobraźnię, odnosi się do baśni, mitów, sztuki i szeroko pojętej kultury. W trakcie procesu analitycznego wyłania się materiał symboliczny, wprowadzający do życia poczucie harmonii, znaczenia i sensu. „Okrutny los” przestaje kierować życiem, a refleksja prowadzi do głębokiego poczucia związku pomiędzy przyczyną, a skutkiem.