specjaliści

Grażyna Kłoszewska-Kaczmarek

psycholog kliniczny, socjoterapeuta

Jestem psychologiem klinicznym i socjoterapeutą z dużym doświadczeniem zawodowym. Pracuję z dziećmi i nastolatkami oraz ich rodzicami.

Ukończyłam wiele szkoleń prowadzonych metodami aktywnymi w celu doskonalenia mojego warsztatu pracy. Były to szkolenia dotyczące prowadzenia socjoterapii, zajęć z profilaktyki uzależnień, pracy z dzieckiem nadpobudliwym i agresywnym, pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin, w których występuje przemoc i problem alkoholowy, mediacyjnej strategii rozwiązywania konfliktów, prowadzenia warsztatów rozwijania umiejętności wychowawczych, prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. Szkolenia z zakresu głównych założeń terapii poznawczo-behawioralnej oraz technik tej terapii wykorzystywanych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ukończyłam również szkolenia uczące rozpoznawania i terapii dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci i nastolatków z problemami ze spektrum autyzmu oraz wykorzystania metod projekcyjnych w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży. Na bieżąco biorę udział w konferencjach poświęconych rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.

Wiedzę ze szkoleń i warsztatów systematycznie wykorzystuję w pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Pracowałam z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych, którym socjoterapia i spotkania indywidualne pomagały w dojrzewaniu bez nałogów i wyjściu poza schemat destrukcyjnych ról istniejących w rodzinie alkoholowej.

W kolejnych etapach mojego rozwoju zawodowego pracowałam i nadal pracuję z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, lękami, zachowaniami buntowniczymi, agresją, trudnościami w relacjach z rówieśnikami, niskim poczuciem własnej wartości. Prowadzę Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera. Doradzam rodzicom w trudnościach wychowawczych, razem z nimi tworzę plan działania, aby mogli w pełni wspierać swoje dziecko w wykorzystaniu jego potencjalnych możliwości. W mojej pracy w pierwszej kolejności określam przyczyny problemów, aby móc dostosować odpowiednią terapię.

Każde dziecko jest unikatową osobowością i wymaga właściwego dla niego sposobu niesienia pomocy. Praca jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji i ciągłego pozytywnego zaskoczenia wrażliwością i mądrością dzieci. Wspaniale jest obserwować jak rośnie samodzielność dziecka, a rodzice odkrywają co jest przyczyną jego kłopotów i trudnego zachowania.